• +386 (0)41 645 837

Revitalizacija tunela Črešnjevec

Naše podjetje je za potrebe revitalizacije tunela Črešnjevec, izvajalo visokotlačno pranje. Bili so zahtevani hitri in učinkoviti postopki, rok dokončanja pranja tunela, cca 1300 m2 s predhodno poskusom določenim vodnim pritiskom 1300 bar, je bil le 12 ur. Zaradi izvedbe zapore železniškega predora, predvsem pa izklopa visoko napetostnega toka, smo z deli lahko začeli ob 01.00 h zjutraj, končali pa ob 04.00 h. Predvideli smo, da bomo delo končali v petih dneh, končali smo v treh.

Za izvedbo imamo, za naše potrebe skonstruiran in izdelan, samohodni avtomatski gibalni robot. S določenim prilagojenimi ter gibalno uravnanimi horizontalnimi premiki. Vendar je za nas posebno pomemben bil vertikalni paraboličen premik. Ki se je prilagajal prani površini tunela. Kar je izvedeno z uravnavo nagiba roke, in s točno določenim avtomatskim vertikalnim (oz paraboličnem) premikom po zidu tunela. Tunel namreč ni polkrožni, ampak je jajčaste oblike, kar predstavlja posebni tehnični izziv.

Predpisana tehnologija izvajanja del – visokotlačno pranje, po zahtevnih postopkovnih zahtevah naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, projektanta TIRING, izvajalca del GINEX International d.o.o.- OVD Zoran Marić, univ.dipl.inž.grad., izvajalca sanacijskih del Prejsan d.o.o. Nadzor je bil DIS Consulting d.o.o. – Slovenske železnice infrastruktura d.o.o. – in ZAG Ljubljana.

Postopki in faze pranja predora

Pranje predora se je izvajalo v naslednjih fazah:

 • faza: Visokotlačno pranje desnega dela predora pri katerem ni potreben izklop električne napetosti v vozni mreži na levem tiru. Doseg vodnega curka na oboku največ do razdalje 3,5 m od vodnika vozne mreže. Pranje se izvaja z robotom v višini do stika obokov (cca 7,5 m) z delovnim pritiskom 1200 bar. Oddaljenost šobe od stene je cca 0,7 do 1,0 m - rotacijska šoba. Pranje se izvaja v dveh nivojih in sicer do višine 5,0 m in od višine 5,0 do 7,5 m.
 • faza: Visokotlačno pranje desnega dela predora, potreben izklop električne napetosti v vozni mreži na levem tiru. V tej fazi se pere teme predora, zato je tudi potreben izklop električne napetosti, ker se z vodnim curkom neposredno približamo vodniku vozne mreže. Pranje se  izvaja z robotom v višini temena predora (višina cca 7,5 m) z delovnim pritiskom 1200 bar. Oddaljenost šobe od stene je cca 0,7 do 1,0 m - rotacijska šoba.
 • Odbijanje delov sige se izvaja lokalno, na območjih, ki bo določeno z pregledom z robotom z rotacijsko šobo in po potrebi z šobo za razbijanje betona – igla, pod predvidenim pritiskom cca 2000 bar.
 • Odbijanje delov poškodovanega betona, spodnji stik betonskega oboka se izvaja z robotom, delovni pritisk cca 2200 do 2400 bar s katerim se odstrani ves oslabeli beton, peta temelja predora.
 • Dolbenje poškodovanih fug se izvaja ročno, delovni pritisk po potrebi, igličasta izvedba, delovni pritisk izvedbe je do 300 bar, odstranjuje se le poškodovani del.
 • Odstranjevanje lokalnih poškodb oboka in kamna, se izvajal s visokotlačnim pranjem, s pritiskom po potrebi v odvisnosti od vrste poškodb ali starih premazov - delovni pritisk od 300 do 800 bar.
 • Čiščenje in pranje zidanega kamnitega dela, odstranjevanje maha in umazanije, se izvajaa z robotom, delovni pritisk cca 500 bar.

Pranje se izvaja z robotom, kateremu se določi končni položaj in doseg ročice, tako je onemogočen poseg in doseg vodnega curka v območje 3,5 m od obratujočega vodnika vozne mreže.

Dodatno je naročnik postavil svoje varnostno tehnične pogoje. Da se vsa pranja izvajajo le do zdrave podlage, ki je primerna za izvedbo ostalih sanacijskih del. Ustreznost opranih površin potrdi nadzor. Zahteval je izdelavo načrta pranja predora in predvidenih sanacij ter zagotovitev varstva in zdravja delavcev. Kar nam je z uporabo našega robota, bilo bistveno olajšano.

Pred izvedbo  odstranjevanja   betona  z vodnim  curkom  morajo  biti izpolnjeni  sledeči  pogoji:

 • med pranjem površin je potrebno preprečiti stik vodnega curka z obratujočim voznim vodom na sosednjem tiru
 • vse površine, kjer je potrebno odstraniti beton morajo biti označene glede na stopnjo  poškodovanosti  in v tej zvezi na potrebno  globino  odstranjevanja  betona, izvajalec  del mora  upoštevati zahteve tehnologije glede kakovosti in globine  odstranjevanja  betona  in predvidene  nadaljnje tehnološke postopke. Pri odbijanju betona mora doseči zrnato strukturo površine tako, da posamezna zrna kamenega agregata štrlijo iz površine betona (so očiščena  cementnega   kamna); izvajalec del mora biti strokovno usposobljen za to vrsto del in mora upoštevati  tehnološke zahteve glede globine in kakovosti odstranjevanja betona. Z ozirom, da je  vidljivost betonske površine neposredno na področju odstranjevanja betona slaba, mora pri izvajanju  odbijanja zagotavljati konstantne parametre; pritisk  vodnega  curka, odmik od betona in hitrost  pomika vodnega topa (želena je možnost uporabe robota)
 • izvajalec del, ki poseduje visoko tlačno črpalko in upravlja z njo mora zagotoviti vse varnostne zahteve (predpise) v zvezi varnega opravljanja del za ljudi in okolico
 • izvajalec del mora imeti v rezervi vsaj en komplet vitalnih strojnih delov črpalke, ki se najpogosteje kvarijo, da so eventualni zastoji zaradi okvar minimalni
 • odstranjevanje betona z vodnim curkom visokega pritiska se sme izvajati Ie z odrov, ki zagotavljajo tako varnost, da tudi v primeru slabe vidljivosti (megla, ki jo povzroča vodni curek) in nekontroliranega  koraka ni možno pasti iz njih; imeti morajo zaščitno ograjo
 • Zagotovljena mora biti varnost pred opletajočimi odbitimi delci; izvedena mora biti zaščita pred padanjem delcev v globino

Delo smo izvedli uspešno, dodatno smo enak postopek, na osnovi pridobljenih referenc, uspešno izvajali v tunelu Lipoglav.

Visokotlačni postopki z vodo

Z visokotlačnim postopki, samo z vodo, izvajamo odstranjevanje nesnage in poškodovanih slojev v vodohranih, čistilnih napravah, kanaletah, kanalizacijskih usedalnikov... Odstranimo prve poškodovane sloje betonske povrhnice, za potrebe saniranja armature (očiščenja oz peskanja železa) dosežemo z vodo po potrebi do in pod armaturo.

Visokotlačno vodno razbijanje betona in sanacije

 

Zgrajene objekte je potrebno obnavljati, spreminjati, rekonstruirati, dograditi ne da posegamo v njihovo nosilno konstrukcijo, v njihovo osnovno gradbeno konstrukcijo.

 

Klasične gradbene metode povzročajo tresljaje, kar uničuje obstoječe, tudi tisto, kar je na objektu še dobro. Tresljaji povzročajo, da moramo najprej sanirati svoje/nove poškodbe s to izvedbo in šele potem izvajati željno sanacijo ali drugi novi gradbeni, arhitekturni poseg. Navedeni gradbeni posegi so zahtevni, dolgotrajni in dragi.

Vendar vse to lahko izvajamo z vodo. Z visokotlačnimi (tudi do 3.000 bar) črpalkami povzročamo visoke vodne pritiske. V povezavi z ustrezno opremo, in temu primernimi tehnološkimi postopki, bistveno spremenimo sam potek sanacije, in potem tehnološke možnosti potrebne rekonstrukcije gradbenih objektov.

Izvedba gradbenih posegov – obnova starih objektov, je najbolj uspešna, če pripravimo staro konstrukcijo z uporabo vode. Tako bo monolitno (konstrukcijska povezava stara – nova armatura) vezava uspešna - dolgotrajna. Visokotlačno vodno razbijanje, ali samo pranje, osnovne konstrukcije. S posegom do stare armature. Priprava površine z visokotlačnim vodnim čiščenjem povzroči idealno grobo površino za odličen oprijem z novimi sredstvi.

 

Naše podjetje je sodelovalo in sodeluje v izvedbi sanacij in rekonstrukcij različnih večjih investicijskih objektov. Na železnicah, cestah, in opornih zidovih. Sodelovali smo pri sanacijah in izvajanjih bazenov, čistilnih napravah, temeljih različnih objektov železniških …

Izvedena del s predhodno pripravljenega starega objekta - stare podlage, z visokotlačnim vodnim postopkom, razbijanja betona z vodo:

-s partnerji, celotno izvedbo sanacije objektov;

- sanacija železniške proge Poljčane – Sl. Bistrica,

- opaženje, armiranje in betoniranje povišanja temelja VM z izvedbo AB zaščitne kape na 750-ih lokacijah

- obnova 3500 m2  tunela Lipoglav in Dolga Gora….Vse s postopkom, predhodno pripravljene starega objekta, stare podlage, z visokotlačnim vodnim postopkom, razbijanja betona z vodo.

Sanacija površine tunela

[

Za boljšo uporabniško izkušnjo ter za analizo prometa uporabljamo spletne piškotke. Z nadaljevanjem ogleda spletne strani, se strinjate s uporabo. Več informacij

Spletni piškotki